Khóa học

KHOÁ HỌC – GIỚI THIỆU CHUNG

Các khóa học tiếng Anh thuộc chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” hiện đang được triển khai tại tỉnh Khánh Hòa, tập trung vào các nhóm đối tượng như tiểu thương, doanh nghiệp, công chức, và sinh viên. Các khóa học được thiết kế dành riêng cho từng nhóm đối tượng, dựa […]

KHOÁ HỌC ENGLISH PRO

Khóa học English Pro là khóa học tiếng Anh nâng cao được thiết kế dành cho học viên đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh. Mục tiêu của khóa học là phát triển từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế trong cuộc sống và công việc, đồng […]

KHOÁ HỌC ENGLISH FREE

Khóa học English Free là khóa học tiếng Anh cơ bản, tạo nền tảng, dành cho học viên chưa biết hoặc biết rất ít về tiếng Anh. Mục tiêu của khóa học là phát triển vốn từ vựng cơ bản, cấu trúc giao tiếp cơ bản và xây dựng sự tự tin cho học viên […]