Câu lạc bộ tiểu thương

Câu lạc bộ tiểu thương

Câu lạc bộ tiểu thương thuộc chương trình “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” là một phần quan trọng của chương trình, hướng đến việc hỗ trợ tiểu thương tại Khánh Hoà trong việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu lạc bộ tạo ra một môi trường thân thiện và hỗ trợ cho các tiểu thương để phát triển khả năng giao tiếp và mở rộng thị trường quốc tế.

Các buổi họp của câu lạc bộ tập trung vào các chủ đề tiếng Anh liên quan đến kinh doanh, như giao tiếp với khách hàng, quảng cáo, và kỹ năng bán hàng. Các thành viên câu lạc bộ có cơ hội tham gia vào các hoạt động như vai diễn, thảo luận và trò chơi để nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong việc kinh doanh hàng ngày.

Câu lạc bộ cũng cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn chuyên sâu để giúp tiểu thương áp dụng tiếng Anh vào công việc của mình. Qua các hoạt động ngoại khóa và tham gia triển lãm, câu lạc bộ cung cấp cơ hội mở rộng mạng lưới kết nối và tìm hiểu thêm về tiếng Anh trong ngữ cảnh thương mại.

Câu lạc bộ tiểu thương “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng kinh doanh quốc tế của các tiểu thương. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó xây dựng một cộng đồng tiểu thương đa dạng và phát triển bền vững trong thị trường toàn cầu.