[LỄ PHÁT ĐỘNG] CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI DÂN KHÁNH HOÀ NÓI TIẾNG ANH” TẠI HUYỆN VẠN NINH

Zoom Meeting
Lễ khởi động chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” tại huyện Vạn Ninh là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của cộng đồng. Giai đoạn 2 của chương trình nhằm mục đích phổ cập tiếng Anh trong thời đại toàn cầu hóa cho người dân ở nhiều địa phương hơn nữa.
Tại lễ khởi động, các hoạt động được tổ chức để thu hút sự tham gia của mọi lứa tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả.

Chương trình không chỉ góp phần cải thiện khả năng giao tiếp quốc tế của người dân địa phương mà còn mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa cho huyện Vạn Ninh.
——————————–
CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH
Email: tienganhkhanhhoa@vinuni.edu.vn
Tiktok: @english_for_people