CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM VÀ ĐÀO TẠO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN

26/01/2024 150 lượt xem
CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM VÀ ĐÀO TẠO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN
Cùng xem lại những hình ảnh về buổi đào tạo TNV chuyên môn tại huyện Cam Lâm trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện về khả năng ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn.

Chương trình “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” đã và đang gặt hái những thành tựu ấn tượng cũng như đặt ra mục tiêu quan trọng trong việc tìm kiếm và đào tạo những TNV chuyên môn của dự án.

Điều này góp phần xây dựng một cộng đồng văn hóa và phát triển bền vững. Nếu bạn muốn cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng tốt hơn, hãy đăng ký trở thành TNV ngay hôm nay!

——————————–
CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI DÂN KHÁNH HÒA NÓI TIẾNG ANH
Email: tienganhkhanhhoa@vinuni.edu.vn
Tiktok: @english_for_people

Bài liên quan