[LỄ PHÁT ĐỘNG] CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI DÂN KHÁNH HOÀ NÓI TIẾNG ANH” TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH

02/01/2024 185 lượt xem
[LỄ PHÁT ĐỘNG] CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI DÂN KHÁNH HOÀ NÓI TIẾNG ANH” TẠI HUYỆN DIÊN KHÁNH
Lễ phát động chương trình “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” tại Huyện Diên Khánh gần đây đã mở ra một chương mới trong việc cải thiện kỹ năng ngoại ngữ cho cộng đồng địa phương.

Chương trình không chỉ tăng cường khả năng giao tiếp quốc tế cho người dân Diên Khánh mà còn tạo cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa tại huyện.

Bài liên quan